top of page

SANAT YATIRIMLARI
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sanat eseri yatırımları, tüm dünyada birçok yatırım aracı arasında en kârlı yatırım araçlarından biridir. Sanat eserlerinin nitelikleri itibariyle finans ve emtia piyasalarındaki risklerden bağımsız bir yapıya sahip olmaları yanında, sanatın evrensel kabul gören bir niteliğe sahip olması nedeniyle, getirisi her dönemde diğer araçlara göre daha yüksektir. Fakat, sanat eseri yatırımlarının getirilerinin maksimize edilebilmesinde en kritik nokta doğru eserlere/sanatçılara, doğru zamanda yatırım yapılmasıdır. Bu da ancak, sanatçıların, organizasyonların, , müzayedelerin, yani piyasadaki tüm aktörlerin ve piyasanın derinlemesine, sürekli ve doğru bir biçimde izlenmesi ve doğru analizler yapılarak kârlılığı yüksek sanat eserlerine yatırım yapılması ile mümkün olabilmektedir. Bu yatırımlar, proje bazlı ve kısa vadeli satınalmalar şeklinde olabileceği gibi, değerli ve nadir eserlerden müteşekkil koleksiyonlar oluşturmak gibi orta ve uzun vadeli satınalmalar şeklinde de olabilir. Bu noktada getirisi yüksek yatırımlar yapılması, proje geliştirilmesi ve uygulanması gibi hususlarda koleksiyonerler, yatırımcılar ve uluslararası yatırım fonlarına danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

2013-02-11-auctionmarket_greenarrow.jpeg

Bir eserin yatırım değeri taşıyıp taşımadığını belirleyen birden fazla faktör vardır. Bu faktörler, sanatçıya, piyasa koşullarına ya da eserin niteliğine göre dönemsel olarak farklılıklar gösterebilir. Bu dönemsel fiyat artışları ya da azalışlarına yönelik, sanat piyasasını sürekli takip ediyor; kısa, orta ya da uzun vadeli alım/satım yönünde yatırım tavsiyelerinde bulunuyoruz.

KOLEKSİYONLAR İÇİN

ESER TAKİBİ ve TEMİNİ

Slayt_04_edited.jpg

Koleksiyonların uzun ömürlü olmaları için genç ve dinamik tutulmaları gereklidir. Bu amaçla, hizmet verdiğimiz koleksiyonlarda yer alan ya da yer alması yönünde tavsiyelerde bulunduğumuz; yatırım değeri taşıyan/taşıma potansiyeline sahip eserleri, yerel ve global piyasalarda takip ediyoruz. Envanterleme işlemlerini yaptığımız koleksiyonlardaki eksik eserleri belirleyerek, bu eserlerin temini için sürekli piyasa takibi yapıyoruz.

KOLEKSİYONERLİK SEMİNERLERİ

kuveyt.jpg

Sanata ve sanat eserlerine yatırım yapılmasını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmak için koleksiyonerlik konusunda toplumu, yatırımcıları ve potansiyel koleksiyonerleri bilinçlendirmek, mevcut koleksiyonerlerin motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla, koleksiyonerlik konulu seminerler, akademik makaleler, röportajlar ve uluslararası kongre bildirileri yoluyla toplumsal farkındalık oluşturmak için durmaksızın bilgi üretiyoruz.

bottom of page