HAKKIMIZDA

Bir sanat eserine ya da sanat eserlerinden oluşan bir koleksiyona sahip olmak istediğinizde, bu hususta profesyonel anlamda destek olacak bir rehberle birlikte hareket edilmesi elzemdir. Amber Sanat ve Danışmanlık, sanata ve sanat eserlerine gönül vermiş olan, çeşitli eserlere yatırım yapan, ya da halihazırda bir koleksiyona sahip olan tüm sanatseverlerin koleksiyonlarının yönetimi, envanterlenmesi, sergilenmesi, eser restorasyonu/konservasyonu, yeni eser temini ya da koleksiyondaki mevcut eserlerin görece daha nitelikli eserlerle değiştirilerek zenginleştirilmesi gibi hususlarda profesyonel anlamda hizmet vermek üzere Murat KILIÇ tarafından kurulmuştur. Sektörde 20 yılı aşkın bir deneyimle; sanat sigortalarından, küratörlüğe, en yetkin restoratörlerden en seçkin eksperler ile çalışılmasına, eserlerin niteliklerine uygun fiziki koşullarda muhafaza edilmesinden, nakliyesine kadar, tüm çözüm ortaklarımızla birlikte proaktif çalışmalar yürütmekteyiz. Sahip olduğunuz bir hat levhadan, nadir bir el yazmasına, yağlıboya bir tablodan,  antika bir vazoya; her türlü sanat eserinden müteşekkil koleksiyonların yönetimine ve eser ya da koleksiyon bazında farklılık arz eden ihtiyaçlarınıza uygun çözümler üretiyoruz.  

© 2023 by Ambersanat.com.